3D Master

LOGO-1
3D MASTER xây dựng mục tiêu mang tới thế giới 3D cuộc cách mạng số hoá (SCAN3D/CAD/CAM) và tạo mẫu nhanh (IN3D) bằng việc cung cấp giải pháp tối ưu& dịch vụ chuyên nghiệp.

Range of Services

  • Concept Laser
  • 3D Systems
  • mcor
  • Zortrax

This information will not be shared with third parties