Aktuell Produktion

Vi har skapat en nyhetstjänst på internet som enbart h­andlar om verkstadsproduktion med text och media. Aktuell P­roduktion är således inte bara en tidning. Vi har utvecklas från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen.

The Business of 3D Printing is Evolving

Don't miss out on opportunities: enter your email to receive news,
updates and exclusive offers directly to your inbox

This information will never be shared with third parties