Eurecat

Eurecat, el gran proveïdor de tecnologia industrial de Catalunya, ofereix al teixit empresarial serveis d’R+D aplicat, serveis tecnològics, consultoria tecnològica, formació d’alta especialització, desenvolupament de productes i serveis innovadors, i promoció i difusió de la innovació tecnològica.

The Business of 3D Printing is Evolving

Don't miss out on opportunities: enter your email to receive news,
updates and exclusive offers directly to your inbox

This information will never be shared with third parties