MIT FabLab Norway

MIT-FabLab-Norway.jpg
MIT FabLab Norway er en avdeling av MIT – Massachusetts Institute of Technology avdeling; Center for Bits and Atoms.I Nord-Norge, og særlig i distriktene, har det tradisjonelt vært lite innslag av mennesker fra andre deler av verden. Gjennom FabLab-nettverket har også vi blitt gjenstand for en betydelig internasjonalisering. Respekt og toleranse vil være viktige nøkkelord i vår verdensomspennende nettverk. Vi skal gjennom denne tilgangen på de fremste eksperter hvor de enn måtte befinne seg gi tilbud til Nord-Norge innen utdanning, forskning, utvikling og kommersialisering.

This information will not be shared with third parties