NORDIC 3D

NORDIC-3D.png
"Arkitektur, Rapid prototyping / SLS/EOS/SLA/Objet, 3D konstruksjon og produktdesign, Produktutvikling og industridesign (Idéutvikling, prototyper, tekniske funksjonsmodeller, støpemodeller), Messe og utstillingsmodeller Skip, piping og offshoreinstallasjoner "

This information will not be shared with third parties